Македонски дарителски регистар (MKDR)

 

МКДР  > За МКДР


За MKDR

Банка за хумана ДНК (hDNAMKD)

Дарителски регистар за коскена срцевина (MBMDR)

Мерење научен придонес (МНП)

Научно списание (МЈМС)

Здружение (МЗИ)

Контактирајте не

Сродни линкови

 

  • Македонскиот дарителски регистар (MKDR) е навладина фондација, основана од проф. д-р Мирко Спироски, која се бави со клеточни и ткивни регистри во Република Македонија.

  • Македонската банка за хумана ДНК (hDNAMKD) е основана во 2000 година.

  • Македонскиот дарителски регистер е основан во 2004 година како дел од проектот на ICGEB (CRP/MAC03-01) "AMBIGUITIES RESOLUTION OF HLA GENOTYPES IN MACEDONIAN POPULATION".

  • Македонскиот дарителски регистер за коскена срцевина (MBMDR) е основан во 2010 година.

 

 
 

Creative Commons Attribution License Целокупната содржина, освен каде што е поинаку означено, е лиценцирана според Creative Commons Attribution License | Распоред | Самоконтрола Финансирање | Оградување | Контакти

Обновено Октомври, 2013 | Автор: Проф. д-р Мирко Спироски | Хостира: МЦМС, Скопје